Mejan Labs

En blogg om konst & design

Hur du hanterar radon i Stockholm

Att hantera radon i Stockholm är en viktig uppgift för alla fastighetsägare, eftersom det påverkar både hälsa och hem. Fortsätt läsa för att få reda på mer.

Radon är som ett osynligt spöke som smyger sig in i våra hem, osynligt och tyst. Denna osynliga gas är ett resultat av uran som sönderfaller och om den får chansen, tar den sig in i våra bostäder genom sprickor i grunden eller otäta genomföringar. I äldre hus som byggts med så kallad blåbetong kan också radonhalten vara alltför hög. Oavsett hur radongas tar sig in i en fastighet kan den ge upphov till cancersjukdomar.

Så skyddar du dig mot radon i Stockholm

Radon mäts genom att placera ut mätdosor i bostaden. Efter analys är det dags för åtgärder. Bra ventilation hjälper till att minska radonhalten. Ett system med mekanisk ventilation som byter luften regelbundet reducerar koncentrationen av radon. Men ventilation är bara en del av lösningen. Vid höga radonhalter kan mer ingripande åtgärder behövas, såsom att förbättra tätningarna i byggnadens grund eller installera ett system för avskiljning som aktivt avlägsnar radon från husgrunden innan gasen kommer in i bostaden.

Det viktigaste att komma ihåg är att du inte är maktlös inför detta osynliga hot. Med rätt kunskap och förebyggande åtgärder kan du skapa ett tryggare hem för dig och din familj. Radon i Stockholm, likt andra städer på uranrika marker, är verkligen en fråga som kräver uppmärksamhet – men med genomtänkta åtgärder kan du lösa problemet.

16 Jun 2024

 

Konst, design, kultur! Där har du våra främsta intressen i tre korta men mycket kraftfulla ord!

 

Skulle man beskriva oss så är vi kanske lite av en kliché. Ett par i en lägenhet på Södermalm där sekelskifte möter designmöbler, stark grafisk form och tryckta mönster. Hon - textildesigner för ett större möbelföretag. Han - driver eget kafé nere på gatan där det viktigaste är att producera riktigt gott handbryggt kaffe.

 

Somliga skulle säkert kalla oss hipsters, men vi var så här innan den termen ens fanns… Hur som helst. Här i vår blogg bjuder vi på våra intressen inom konst, design och kultur - främst från Stockholm, men ibland även från andra platser vi besöker och spännande evenemang vi hör talas om.

 

Mejanlabs.se var tidigare en institution på konstfack, vilket vi tyckte passade bra när vi valde ny domän för vår blogg. Vi älskade att gå på deras utställningar för att se allt spännande som elever och mer välkända konstnärer presenterade där och håller förstås ständigt ögonen öppna för nya stjärnskott på den svenska konsthimlen.