Mejan Labs

En blogg om konst & design

Lär dig om vägmarkeringar

De visuella markeringarna som finns på vägen ska hjälpa trafikanterna att reglera, vägleda och varna i trafiken på olika sätt. Nu är det dags att ta reda på mer fakta om vägmarkeringar!

Vägmarkeringshistioria

I Sverige och Europa finns det en enhetlig europeisk standard över hur vägmarkeringarna skall se ut, med möjlighet till skillnader i olika länder. Det som ligger till grund är en konvention från UNECE, Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa. Konventionen är från 1968, men trädde i kraft 21 maj 1977, och gäller de länder som skrivit under konventionen. Tanken är att överenskommelsen skall passa för en internationell standard och underlätta trafiken att vara så lika som möjligt i de olika länderna. I första hand gäller det europeiska länder, men principen är också att ju längre bort från Europa landet ligger desto mer avvikelser från standarden förekommer det. Det finns också länder som inte skrivit under konventionen som exempelvis USA och Kanada, de har egna standarder som många gånger skiljer sig i mångt och mycket från de europeiska reglerna och förordningarna. De svenska vägmarkeringarna är reglerade genom Vägmärkesförordningen (2007:90, kapitel 4), där man också kan hitta en förteckning över de 34 olika sorters vägmarkeringar som återfinns i den svenska trafiken.

Tre olika kategorier vägmarkeringar

Den allra första vägmarkeringen i världen gjordes år 1911 i USA, i Trenton, Michigan, där de målade en vit mittlinje, därefter målades linjerna oftast i kurvor där folk genade. Från början var vita linjer vanligast i USA, men 1971 beslutades det att mittlinjer på de amerikanska vägarna skulle vara gula. England var det första europeiska landet som 1914 målade väglinjer, och 1926 infördes det regler om vägmarkeringar i Storbritannien. I Sverige användes förr i tiden vit smågatsten som linjemarkering istället för de numera målade vägmarkeringar. Grundläggande regel för väglinjer i Sverige är att de alltid är vita, men det förekommer också gula markeringar för till exempel tillfälliga vägarbete där man kan behöva leda om trafiken. Generellt kan man säga att vägmarkeringarna delas in i tre olika grupper; längsgående, tvärgående och övriga vägmarkeringar. Inom gruppen längsgående återfinns bland annat kant- och mittlinjerna, där mittlinjerna oftast är streckade. De streckade mittlinjerna är dock heldragna om det exempelvis förekommer svår sikt eller liknande så omkörning ej bör förekomma. Tvärgående vägmarkering innebär bland annat stopp- och väjningsmarkering, men det ingår även gång- och cykelöverfarter. Inom övriga vägmarkeringar återfinner vi markeringar för körfältspilar, texter och symboler.

22 Mar 2020

 

Konst, design, kultur! Där har du våra främsta intressen i tre korta men mycket kraftfulla ord!

 

Skulle man beskriva oss så är vi kanske lite av en kliché. Ett par i en lägenhet på Södermalm där sekelskifte möter designmöbler, stark grafisk form och tryckta mönster. Hon - textildesigner för ett större möbelföretag. Han - driver eget kafé nere på gatan där det viktigaste är att producera riktigt gott handbryggt kaffe.

 

Somliga skulle säkert kalla oss hipsters, men vi var så här innan den termen ens fanns… Hur som helst. Här i vår blogg bjuder vi på våra intressen inom konst, design och kultur - främst från Stockholm, men ibland även från andra platser vi besöker och spännande evenemang vi hör talas om.

 

Mejanlabs.se var tidigare en institution på konstfack, vilket vi tyckte passade bra när vi valde ny domän för vår blogg. Vi älskade att gå på deras utställningar för att se allt spännande som elever och mer välkända konstnärer presenterade där och håller förstås ständigt ögonen öppna för nya stjärnskott på den svenska konsthimlen.