Mejan Labs

En blogg om konst & design

Ring en advokat om LVU aktualiseras

En advokat med LVU som sitt juridiska expertområde kan vara ett starkt stöd när ditt barn blir tvångsomhändertaget. Inte minst kring praktiska ärenden.

När ett beslut är taget om att tvångsomhänderta ett barn kan det gå snabbt. Väldigt snabbt. Så snabbt att det är svårt att förstå vad det är som egentligen händer. Myndighetsspråk och deras hänvisningar till olika paragrafer kan vara svårt att förstå redan som det är. Då hjälper det knappast att samtidigt också befinna sig i ett pressat emotionellt läge.

Vad som däremot hjälper är att få juridiskt stöd av en advokat som kan och förstår hur LVU fungerar. Advokaten kan dels förklara vad som har hänt, men också vad alternativen är framöver. Det är också en person som skulle kunna arbeta på ett överklagande om du vill få beslutet hävt och ditt barn tillbaka.

LVU kräver en advokat

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är en komplicerad lag. Det är också en tvångslag som aktualiseras först när det inte finns några möjligheter för frivilliga insatser. Den används med andra på basis av att du som förälder eller ditt barn motsätter sig interventioner från socialtjänsten.

I så fall håller du sannolikt inte heller med om att ett LVU borde ha skett – för då hade lagen inte behövt användas. Det är då också rimligt att tro att du vill utmana myndigheterna för att dra tillbaka beslutet. Men då behöver du hjälp av den där advokaten som nämndes inledningsvis. För på egen hand är det mycket svårt.

26 Mar 2023

 

Konst, design, kultur! Där har du våra främsta intressen i tre korta men mycket kraftfulla ord!

 

Skulle man beskriva oss så är vi kanske lite av en kliché. Ett par i en lägenhet på Södermalm där sekelskifte möter designmöbler, stark grafisk form och tryckta mönster. Hon - textildesigner för ett större möbelföretag. Han - driver eget kafé nere på gatan där det viktigaste är att producera riktigt gott handbryggt kaffe.

 

Somliga skulle säkert kalla oss hipsters, men vi var så här innan den termen ens fanns… Hur som helst. Här i vår blogg bjuder vi på våra intressen inom konst, design och kultur - främst från Stockholm, men ibland även från andra platser vi besöker och spännande evenemang vi hör talas om.

 

Mejanlabs.se var tidigare en institution på konstfack, vilket vi tyckte passade bra när vi valde ny domän för vår blogg. Vi älskade att gå på deras utställningar för att se allt spännande som elever och mer välkända konstnärer presenterade där och håller förstås ständigt ögonen öppna för nya stjärnskott på den svenska konsthimlen.